Chiếu sáng Bia Quốc Học

– Địa điểm: Lê Lợi – Vĩnh Ninh– Thừa Thiên Huế.
– Sản phẩm đèn LED: Đèn LED chiếu điểm, đèn LED hất tường.
– Chi tiết dự án: Cung cấp đèn LED thương hiệu ApolloLED Việt Nam.
– Hỉnh ảnh tiêu biểu: