Giải pháp chiếu sáng đô thị

Một hệ thống chiếu sáng đô thị giao thông cần phải đáp ứng các điều kiện về độ ổn định, tin cậy, an toàn và mỹ quan của công trình đồng thời tiết kiệm điện, hiệu suất cao.Yêu cầu về quang trắc

Đường đô thị thường được chiếu sáng theo yêu cầu của loại đường cấp M2 hoặc M3 theo chuẩn CIE ban hành số 115-2010, tùy thuộc vào tầm quan trọng của công trình và điều kiện giao thông.

Nguồn sáng

Đường đô thị cần được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng, để cung cấp khả năng hiển thị màu tốt và chiếu sáng tạo bầu không khí thoải mái.
Vì vậy, bóng đèn Metal Halide (bóng compact ceramic burner và CosmoWhite) hoặc đèn LED trắng ấm được khuyến khích sử dụng.

Đèn chiếu sáng

Bộ đèn được chọn để chiếu sáng đô thị nên có độ kín cao (ít nhất là IP 66), để duy trì hiệu quả chiếu sáng lâu dài.
Khi đèn được lắp đặt hoặc treo ở độ cao lắp đặt thấp (lên đến 5m), cần xem xét đến các hành vi phá hoại bằng cách sử dụng vật chắc chắn để chế tạo đèn, như thân đèn bằng nhôm và chụp bảo vệ bằng thủy tinh hoặc polycarbonate.

cách bố trí đèn đường đơn
cách bố trí đèn đường đơn
cách bố trí đèn đường đôi
cách bố trí đèn đường đôi