Đèn Led cây xăng (trạm xăng)

ĐÈN LED CÂY XĂNG – CANOPY LIGHT

Capony light sở hữu kiểu dáng đẹp cùng với hiệu ứng ánh sáng không gây

khó chịu cho người nhìn, nó được sử dụng cho các ứng dụng cây xăng

(trạm xăng). Ngoài ra, Canopy light được thiết kế với vật liệu chắc chắn an
toàn giúp việc sử dụng đèn lâu dài.